Liên hệ

Công ty Cổ phần Kim Khí Sơn Việt  là nhà cung cấp lắp đặt sản xuất, phân phối ngành cửa hàng đầu trên thị trường hiện nay.

  • Tên gọi đầy đủ: Công ty Cổ phần Kim Khí Sơn Việt
  • Tên giao dịch quốc tế: Son Viet Metal Co.LTD
  • Điện thoại: 09745.888.11
  • Website: sonviet.net

Gửi thư liên hệ